Anne Geyer

()

Wie is Anna?

Mijn spirituele naam is Omkari. Ik ben geboren in Wenen, Oostenrijk en verhuisde in 2017 naar Delft.

Hoelang doe je al yoga?

Ik heb al als kind met yoga kennis gemaakt dankzij mijn vader, die zelf ook yoga beoefende and die me naar een yogales voor kinderen bracht. Ik begon pas later weer met yoga tijdens mijn studie. Eerst losjes, daarna steeds intenser en grondiger. Toen ik de gunstige effecten op zowel fysiek als mentaal niveau opmerkte, raakte ik steeds meer geïntrigeerd door de filosofie en psychologie die achter het traditionele Sivananda Yoga-systeem schuilgaat. Om mijn kennis en yoga praktijk te verdiepen, heb ik in 2015 de lerarenopleiding in de buurt van Rishikesh in de Himalaya van India gevolgd. Sindsdien ben ik yoga met veel enthousiasme aan het onderwijzen.

Wat zijn jouw specialiteiten?

Ik geef les met veel aandacht voor detail, geduld en een warm hart. Ik laat elke student oefenen volgens zijn / haar capaciteiten, waarbij ik elk individu in zijn praktijk uitdaag en ondersteun. Ik benadruk het belang van ontspanning en bewuste observatie van lichaam en geest tijdens de oefening en help studenten hun individuele mogelijkheden en grenzen te leren kennen, accepteren en uitbreiden.

Wat zijn jouw favoriete oefeningen?

Mijn favoriete asanas zijn de hoofd- en schouderstand en de posities voor het openen van de heupen, zoals de pose van de duif. Ik hecht ook veel waarde aan het belang van pranayama dat ik zelf ook dagelijks beoefen om mij voor te bereiden op meditatie.

Who is Anna? 

My spiritual name is Omkari. I was born in Vienna, Austria, and moved to Delft in 2017. 

For how long have you been practising yoga?

I was first exposed to yoga as a child through my father, a yoga practitioner himself, who took me to a yoga for children class. I picked up yoga practise again during my studies. First loosely, then more and more intensely and thoroughly. Noticing the beneficial effects on both physical and mental level, I became more and more intrigued about the philosophy and psychology that lies behind the traditional Sivananda Yoga system. To deepen my understanding and yoga practise I took the teachers’ training course near Rishikesh in the Himalayas of India in 2015. Ever since then I have been teaching yoga with great enthusiasm.

Anna Yoga Delft Eka Pada Rajakpotasana

Anna Yoga Delft Eka Pada Rajakpotasana

What are your specialties?

I teach with great attention for detail, patience and a warm-heart. I allow every student to practise according t

o his/her capacities, challenging and supporting each individual in their practise. I emphasise the importance of relaxation and conscious observation of body and mind during the practise, helping students to get to know, accept and expand their individual possibilities and limits. 

What are your favourite exercises?  

My favourite asanas are the head and shoulder stand and hip o

pening positions such as the pigeon pose. I also greatly value the importance of pranayama which I practise daily to prepare myself for mediation.